Tankerne bag terapien

Naturterapi

Naturterapi er mere end blot terapi, der foregår udendørs. Ved naturterapi vil terapeuten bruge omgivelserne i terapien, så den aktive oplevelse af naturen bliver en del af samtalen og processen.

Naturterapi i kajak

Når terapien foregår i en kajak, bliver oplevelsen ekstra aktiv, og oplevelsen af naturen ekstra intens. Hele forløbet bliver intensiveret, og det er min erfaring, at det giver en bedre proces og et bedre resultat.

Mit valg af naturterapien

Jeg har, som de fleste, haft både sorger og glæder i mit liv sammen med min dejlige mand og vores nu voksne børn, for livet går aldrig ligeud og sjældent helt, som vi forestiller os. Jeg har erfaret, at både vi selv og vores nærmeste kan komme til at sætte forhindringer i vejen for et godt liv. Hvis vi får øje på dette og forholder os til det, kan vi ændre de svære ting til læring og dermed bedre livskvalitet.

Ofte er der dog brug for samtale med en anden for at nå frem til læring og ny indsigt.

Et par fugle

En samtale med et andet menneske bevæger sig frem og tilbage i en vekselvirkning af udtryk og indtryk og er i konstant bevægelse. Ligesom bølger eller træernes bevægelse i vinden. Vi ved aldrig med sikkerhed, hvor en samtale fører os hen, men hvis vi som samtalepartnere lytter og giver plads til hinanden, vil samtalen altid åbne for ny indsigt og forståelse.

I min terapi trækker jeg på min psykodynamiske og eksistentielle grundtænkning, på min oplevelsesorienterede familieterapeutuddannelse og sidst – men bestemt ikke mindst – på min mangeårige erfaring som sygeplejerske både i Røde Kors og i distriktspsykiatrien.

Fugle på is

Jeg er fast overbevist om, at ethvert menneske indeholder ressourcer, som højner egen og andres livskvalitet.

Men det hænder, at vi har svært ved at få øje på eller tro på vores egne ressourcer. Dette sker f.eks., når vi er stressede på vores arbejde eller pga af en svær periode i vores parforhold eller familie. Så opstår utryghed, mindreværdsfølelse og af og til angst.

I min terapi fokuserer jeg altid på at få mine klienter til at genfinde disse ressourcer. Når det er lykkedes, highlighter vi dem sammen for derved at skabe udvikling og fremdrift – og en bevægelse væk fra utryghed og mindreværd.

Eftertænksomhed i naturen

Jeg har som sagt mange års erfaring med terapeutiske samtaler, men det er også blevet mere og mere tydeligt for mig, at vi ved ”kun” at samtale glemmer, hvor vigtig en rolle vores krop spiller.

Kroppen rummer jo alle vores følelser og lader dem komme til udtryk på mere eller mindre behagelige måder. Ved at give kroppen ro, bevægelsesfrihed og naturlige rammer, understøttes den terapeutiske proces, som finder sted i en god samtale.

Derfor finder de fleste af mine samtaler sted med naturen som medspiller, enten på land eller på vand.

Mit eget overskud henter jeg i høj grad ved at sidde i min kajak og opleve naturen. Der er altid højt til himlen, og det at skulle fokusere på roningen og mine omgivelser giver mig en fantastisk indre ro. Lige netop denne erfaring med fokus og ro søger jeg derfor at integrere i min terapi.

Scroll to Top